Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.promotors.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket:

Az www.promtors.hu honlapon található tartalom a ProMotors Média és Reklám Kft. szellemi tulajdona.

Az ProMotors Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A ProMotors Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A ProMotors Kft. oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a ProMotors Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az ProMotors Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlapról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  • nem módosítja az eredeti információt,
  • a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az ProMotors Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 ProMotors Média és Reklám Kft.

1054 Budapest, Honvéd u. 8. I/2.
E-mail: info@promtors.hu
www.promtors.hu